Алматы облысы Іле ауданында 5 ауылдық стартап грант иеленді

Өтеген Батыр ауылы, 4 тамыз, 2020. «Болашақ» Әлеуметтік-азаматтық базис» ҚБ халықтың әлеуметтік осал топтарындағы адамдарды кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға бағытталған «Бизнес идеяларды дамыту орталығы» әлеуметтік жобасының қорытындысын шығарды. Жобадағы 25 қатысушысының 5-і өз бизнес-идеяларын одан әрі дамытуға гранттар алды. Жоба 2017 жылдан бастап «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС қолдауымен жүзеге асырылады және осы уақыт ішінде өз бизнесі туралы армандап, алайда бірқатар себептер бойынша оны бастай алмайтындар үшін нағыз әлеуметтік демеу болды.  

«Бизнес идеяларды дамыту орталығы» жобасы аясында жыл сайын байқау негізінде өз бизнесін ашуға ниеті мен идеясы бар 25 қатысушы іріктеледі. 6 ай бойы жоба қатысушылары бизнес-жоспарларды әзірлеу, бизнесті жүргізу, маркетинг және салық салу негіздеріне оқытылады. Ал оқуды аяқтағаннан кейін байқау өткізіледі, онда комиссия мүшелері – Іле ауданы әкімдігінің және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері өз ісін ашуға қаржылай қолдау көрсету үшін үздік жобаларды таңдайды.

Биыл көптеген қызықты бизнес-идеялардың ішінен комиссия 5 финалистті анықтады. Олар – Темірлан Рақыш «Мал шаруашылығын кеңейту үшін ұсақ қара мал өсіру» жобасымен; Дәрігүл Бекнұсқаева «Тауық өсіру және құс күркесін ұйымдастыру» жобасымен; Карима Нұрғабылова – «Ешкі сүтін өндіру үшін ешкі сатып алу» жобасымен; Бауыржан Сәрсембай – «Велосипедтерді, самокаттар мен электромобильдерді жалға беру пунктін ұйымдастыру» жобасы және Жеңісгүл Дәулетова «Тігін цехына жабдық сатып алу» жобасымен.

Роза Әбілова, «Болашақ әлеуметтік-азаматтық базис» ҚБ құрылтайшысы және негізін қалаушысы: «Жеңімпаздарды таңдаудың негізгі критерийі сапалы презентация, жобаны қорғау және оның тұрақтылығы. Сонымен қатар, грант бөлінгеннен кейін біз алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуде қолдау көрсетеміз. Біздің барлық жобаларымыз аудан басшылығы тарапынан қолдау тауып, тұрғындар тарапынан түсіністікке ие болуда».

«Бизнес идеяларды дамыту орталығы» жобасының авторлары жағымды үрдіс ретінде қатысушылар топтары жыл сайын гендерлік, жас және әлеуметтік құрамы бойынша әр түрлі болып келетінін алға тартады. Мысалы, осы жылдың жеңімпаздары арасындағы алты баланың анасы, «Күміс алқа» иегері Дәрігүл Бекнұсқаева атап өтті:

«Жобаның арқасында мен тегін және сапалы білім алып, шағын бизнесті бастауға мүмкіндік алдым. Менің ойымша, біздің жоспарлар мен талпынысымыз болашақта іске асады».

Жобаны ұйымдастырушылар оқуға қатысуға барлық ниет білдірушілер, сонымен қатар, ерекше физикалық қажеттіліктері бар азаматтар да өтініш бере алатындығын атап өтті. Мысалы, байқауға қатысушылардың бірі, мүмкіндігі шектеулі қолөнер шебері оқудан өтіп, байқау финалистерінің арасынан табылды және жақын арада өзінің тігін цехын ашуды жоспарлап отыр. «Маған бұл жобаға қатысу өте ұнады және ұйымдастырушыларға осындай мүмкіндік үшін ризашылығымды білдіремін. Финалистерге сәттілік пен алға қойған мақсаттарға қол жеткізуді тілеймін»,- дейді Жеңісгүл Дәулетова.

Жобаның барлық финалистері 400 000 теңге көлемінде гранттар алды, сондай-ақ бизнесті мемлекеттік органдарда тіркеуге және мемлекеттік бағдарламалар есебінен қосымша қаражат тартуға көмек алды.

с. Отеген Батыр, 4 августа, 2020. ОО «Социально-гражданский базис «Болашак» подвел итоги социального проекта «Центр развития бизнес идей», направленного на обучение людей из социально уязвимых групп населения основам предпринимательства. Из 25 участников проекта 5 человек получили гранты на дальнейшее развитие своей бизнес-идеи. Проект реализуется с 2017 года при поддержки ТОО “Филип Моррис Казахстан” и за это время стал настоящим социальным лифтом для тех, кто мечтает о собственном бизнесе, но по ряду причин не может его начать.

 В рамках проекта «Центр развития бизнес идей» ежегодно на конкурсной основе отбирается порядка 25 участников, имеющих желание и идеи для открытия своего бизнеса. На протяжении 6 месяцев участников проекта обучают разработке бизнес-планов, основам ведения бизнеса, маркетинга и налогообложения. А по окончании обучения проводится конкурс, в котором члены комиссии – представители Акимата Илийского района и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» — выбирают лучшие проекты для дальнейшей финансовой поддержки на открытие собственного дела.

В этом году среди множества интересных бизнес-идей комиссия определила 5 финалистов. Ими стали Темирлан Ракыш с проектом «Разведение мелко рогатого скота для расширения животноводческого хозяйства»; Даригуль Бекнускаева с проектом «Разведение кур и организация птичника»; Карима Нургабулова – проект «Покупка коз для производства козьего молока»; Бауыржан Сарсембай – проект «Организация пункта по прокату велосипедов, самокатов и электромобилей» и Женисгуль Даулетова с проектом «Покупка оборудования для швейного цеха».

Роза Абилова, учредитель и основатель ОО «Социально-гражданский базис Болашак»: «Основной критерий выбора победителей это качественная презентация — защита проекта и его устойчивость. Кроме того, после выделения гранта, мы оказываем сопровождение в достижении намеченных целей. Все наши проекты находят поддержку со стороны руководства района и понимание со стороны жителей».

Авторы проекта «Центр развития бизнес идей» в качестве позитивной тенденции отмечают, что группы участников с каждым годом становятся всё более разнообразными, как по гендерному, возрастному, так и по социальному составу. Например, среди победителей этого года мама шестерых детей, обладательница «Күміс алқа» Даригуль Бекнускаева, которая отметила:

«Благодаря проекту я получила бесплатное и качественное образование и возможность начать малый бизнес. Уверена, что наши планы и стремления будут реализованы в будущем».

Организаторы проекта, также отмечают, что заявку на участие в обучении могут подать все желающие, даже несмотря на наличие особых физических потребностей. Так, например, одна из участниц конкурса, мастер рукоделия с ограниченными возможностями, прошла обучение, стала одной из финалистов конкурса и в ближайшее время планирует открыть свой швейный цех. «Мне очень понравилось участвовать в этом проекте, и я благодарна организаторам за такую возможность. Финалистам желаю удачи и исполнения поставленных целей»,- говорит Женисгуль Даулетова.

Все финалисты проекта получили гранты в размере 400 000 тенге, а также помощь в регистрации бизнеса в государственных органах и привлечении дополнительных средств за счет государственных программ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *